myWayPoint :: FAQ
Goedemorgen, kunnen wij u helpen?

 Selecteer soort en product
product soort
product

 Gevonden:
javawa GMTK

Met JaVaWa GMTK kunt u een backup maken van uw kaarten en deze (op een andere computer) weer terugzetten inclusief de ontgrendelcodes; opnieuw installeren van kaarten is niet nodig.
Migratie van uw Garmin kaarten van een oude naar een nieuwe computer is met dit programma zeer eenvoudig.

Download het programma via www.javawa.nl
Het gebruik is voor eigen risico

Voor vragen over het programma kan je stellen via zijn site.

Wilt u uw kaarten ook op een tweede computer (bijvoorbeeld een laptop of netbook) gebruiken? Met JaVaWa GMTK is dat zo geregeld.
U kunt ook kaarten op uw computer verplaatsen naar een andere map en/of schijf (bijvoorbeeld als de C-schijf vol is), de namen wijzigen waarmee kaarten op de computer en in het toestel worden weergegeven (alleen bij onbeveiligde kaarten zoals de OpenStreetMap), de weergave van kaarten veranderen door een ander TYP-bestand te installeren, kaarten verwijderen, kaarten controleren op problemen en deze oplossen, ontgrendelcodes importeren uit uw toestel en een backup maken van uw ontgrendelcodes.

Het programma is er zowel in een Windows- als een Mac OS X versie; kaarten kunnen dan ook tussen deze twee platformen uitgewisseld worden.

Gebruik van het programmaOm de kaarten op uw PC te kunnen beheren heeft JaVaWa GMTK administratorrechten nodig; bij het opstarten zal Windows indien nodig vragen om een wachtwoord om het programma uit te voeren als administrator. Zelfs als uw gebruikersprofiel in Vista of Windows 7 administratorrechten heeft, zal er een Gebruikersaccountbeheer-dialoogvenster verschijnen (tenzij u Gebruikersaccountbeheer uitgezet heeft).

Het programma zal bij het opstarten eerst gegevens verzamelen over alle ge´nstalleerde kaarten en controleert daarbij meteen op fouten (o.a. of er dubbele kaart ID's voorkomen); dit kan, afhankelijk van de hoeveelheid kaarten op uw computer, even tijd in beslag nemen.

Kaarten waar iets mis mee is worden rood weergegeven; in veel gevallen kan JaVaWa GMTK de fouten herstellen.

Nieuwe PC? Eerst JaVaWa GMTK gebruiken, dan pas MapSource installeren


Als u JaVaWa GMTK gebruikt om kaarten over te zetten naar een nieuwe PC is het aan te raden om dit te doen vˇˇr het installeren van MapSource. De versie van MapSource die u kunt downloaden van de website van Garmin is namelijke een update-versie, die weigert te installeren als er geen eerdere versie aanwezig is. JaVaWa GMTK prepareert, indien nodig, automatisch uw PC zodanig dat MapSource zich wÚl laat installeren.Bekijk hieronder de film met alle stappen.

De webpagina is iets gewijzigd ten opzichte van de video. Op de webpagina staat nu bovenaan de link naar het programma. Klik op de Nederlandse vlag, of klik hier voor de directe link.
Klik vervolgens op de tekst "Klik hier om te downloaden" rechts op de pagina.
Hieronder volgt een beschrijving per optie.

Backup


Hiermee maakt u een backup van uw kaarten (inclusief ontgrendelcodes).
Selecteer eerst de kaarten waar u een backup van wilt maken. Na het klikken op de knop "Backup" wordt er een dialoogvenster getoond waarin u een (USB)-schijf of een specifieke map kunt kiezen als bestemming.

Het programma controleert vervolgens of er genoeg ruimte beschikbaar is op de bestemming, en of u schrijfrechten heeft. Zo niet, dan krijgt u daarvan een melding. Als dat in orde is zal het backupproces starten; in een dialoogvenster wordt de voortgang per kaart en de totale voortgang getoond.

Herstel


Met deze optie installeert u kaarten uit een eerder gemaakte backup op uw (nieuwe) computer.
Na het selecteren van de schijf of map waar u eerder met de optie "Backup" kaarten heeft neergezet wordt er een venster getoond waar u kunt kiezen welke kaarten u wilt terugzetten, en om de kaarten eventueel op een andere dan de standaard locatie te installeren. Onderin het venster wordt per schijf aangegeven hoeveel ruimte beschikbaar en hoeveel benodigd is.
Maak hier uw keuzes en klik op "Start herstel". De kaarten (inclusief ontgrendelcodes) worden nu op uw computer ge´nstalleerd.

Als ÚÚn of meerderde kaarten al op uw computer staan worden deze niet overschreven, tenzij u daar expliciet voor kiest.

Als u de herstelfunctie van JaVaWa GMTK gaat gebruiken om problemen met bijv. MapSource op te lossen is het beslist aan te raden om eerst ßlle bestanden en registerverwijzingen te verwijderen. Meer hierover vindt u hier: MapSource en kaarten verwijderen.

Verplaats


Met deze optie kunt u kaarten verplaatsen naar een andere map (of schijf) op uw computer; uiteraard zodanig dat MapSource en/of BaseCamp ze nog steeds kunnen vinden.

Verwijder


Hiermee verwijdert u kaarten van uw computer. In het geval van beschadigde kaarten kan het zijn dat er nog wel bestanden achterblijven op het systeem, maar MapSource en BaseCamp zullen dan wel (weer) gewoon werken.

InfoDeze optie laat een venster zien met detail-informatie van de kaart en (indien van toepassing) de geconstateerde problemen.


RepareerJaVaWa GMTK voert een uitgebreide controle uit op alle kaarten; mocht er daarbij fouten geconstateerd worden dan meldt het programma dat. In het kaartoverzicht krijgen de probleemkaarten een rode kleur; via "Info" kunt u zien wat er mis is, en of het eventueel gerepareerd kan worden.
De controle die JaVaWa GMTK uitvoert is vrij strikt, waardoor kaarten die in MapSource goed lijken te werken toch een foutmelding opleveren. Wat men trouwens wel eens ziet is dat een kaart in een oudere versie van MapSource goed werkt, maar in de nieuwste niet meer. Een strikte controle kan dus beslist geen kwaad.
Een aantal van die fouten kan JaVaWa GMTK voor u repareren. Het betreft dan fouten met dubbele of verkeerde kaart ID's, en fouten met verwijzingen in het register.

Bij dubbele kaart ID's (twee of meer kaarten hebben hetzelfde ID) zal JaVaWa GMTK de kaarten die niet beveiligd zijn een nieuw, uniek ID geven.

CodesBackup maken van ontgrendelcodes

Met deze optie maakt u een backup van al uw ontgrendelcodes.
Op deze manier kunt u uw ontgrendelcodes veiligstellen, maar er is nog een zinvolle toepassing van deze optie: MapSource 6.13.7 (en ouder) kan alleen ontgrendelcodes uit het register lezen. Na 6.13.7 kwamen een aantal versies die ontgrendelcodes zowel in het register als in een *.ucx bestand bewaarden en gebruikten. De nieuwste versies echter gebruiken alleen nog maar een *.ucx bestand, en lezen geen codes meer uit het register.

Als u MapSource nu opwaardeert van een hele oude versie naar de nieuwste of wanneer u bijvoorbeeld 6.13.7 wilt gebruiken naast de nieuwste, zal MapSource melden dat kaarten vergrendeld zijn.

Door nu eerst een backup van de ontgrendelcodes te maken en daarna met de optie "Ontgrendelcodes importeren uit map" weer in te lezen, worden de ontgrendelcodes op beide locaties opgeslagen en zal MapSource (ongeacht de versie) de ontgrendelcodes vinden.

Ontgrendelcodes importeren uit toestel
Met deze optie kunt u de ontgrendelcodes uit uw toestel lezen; JaVaWa GMTK zet ze daarna op de juiste plaats op uw computer.
Soms gaat het mis met het installeren van een nieuwe kaart op uw computer, en blijkt deze vergrendeld te zijn. Als dezelfde kaart wel op uw GPS werkt, kunt u eenvoudig uw kaarten op uw computer ontgrendelen.

Er zijn ook andere scenario's te bedenken, bijvoorbeeld als u een ander toestel (in bruikleen) heeft die dezelfde kaarten heeft, maar niet ontgrendeld is op uw computer voor dat toestel.

Ontgrendelcodes importeren uit map
Met deze optie maakt kunt u ontgrendelcodes weer terugzetten uit een map waarin *.ucx en/of *.gma bestanden staan, bijvoorbeeld uit een eerder gemaakte backup.

Ontgrendelcodes uit andere gebruikersprofielen importeren
Als uw Windows gebruikersprofiel geen administratorrechten heeft, zullen de installatieprogramma's van MapSource, BaseCamp en de kaarten onder een ander gebruikersprofiel uitgevoerd worden dat wel administratorrechten heeft (in dat geval vraagt Windows u om een administrator-wachtwoord). Als het installatieprogramma MapSource of BaseCamp voor de eerste keer opstart, zullen die ook onder dat andere gebruikersprofiel uitgevoerd worden.

Het gevolg hiervan kan zijn dat de ontgrendelcodes onder het "verkeerde" gebruikersprofiel terechtkomen! Als u dan later MapSource opstart (onder uw eigen gebruikersprofiel), krijgt u de mededeling dat de kaarten vergrendeld zijn...

JaVaWa GTMK kan voor u de andere gebruikersprofielen van Windows doorzoeken op ontgrendelcodes, en deze (indien niet aanwezig in uw profiel) kopiŰren naar uw eigen gebruikersprofiel. Hierna kunnen MapSource en BaseCamp wel de kaarten gebruiken.

Extra.gmapi/.gmap kaart installeren
Men komt steeds vaker kaarten het nieuwe formaat tegen, waarbij geen registerverwijzingen worden gebruikt. Deze kaarten hebben de extensie .gmap of .gmapi. Ze worden vaak als kaarten voor Mac OSX (RoadTrip/BaseCamp) aangeboden, maar ze kunnen ook in Windows gebruikt worden.

Op de Mac zijn deze eenvoudig te installeren met Garmin MapManager, maar voor Windows heeft Garmin niet zo'n programma.

Met deze optie in JaVaWa GMTK kunnen dit soort kaarten eenvoudig ge´nstalleerd worden. Er wordt gecontroleerd of er geen bestaande kaarten overschreven worden, en na het installeren zal JaVaWa GMTK de kaart controleren op mogelijke bestandsfouten en conflicten met andere kaarten. Ook op de Mac is deze methode te prefereren boven het gebruik van MapManager, want dat programma controleert niets en zal bestaande kaarten zonder waarschuwing overschrijven.

TYP bestand wijzigen of toevoegen

Met deze optie kunt u een TYP-bestand aan de kaart toevoegen (of de bestaande vervangen). Een TYP-bestand regelt de weergave van de diverse kaartelementen in MapSource en op uw toestel, en door een (ander) TYP-bestand toe te voegen kunt u de weergave verbeteren. U kunt niet zomaar een willekeurig TYP-bestand gebruiken, het dient wel geschikt te zijn voor de kaart. Als het ID in het TYP-bestand niet overeenkomt met de kaart, past JaVaWa GMTK die automatisch voor u aan.

TYP bestand verwijderen

Spreekt voor zich.

Kaartnaam en ID wijzigen

Een site als de Worldwide routable Garmin maps from OpenStreetMap is heel handig om bruikbare kaarten voor uw Garmin (en voor in MapSource of BaseCamp) te genereren. Het grote nadeel is alleen dat wanneer u een tweede kaart hier download en installeert, u de eerste kwijt bent.

Het probleem is namelijk dat elke kaart hetzelfde ID en dezelfde naam krijgt, terwijl deze uniek dienen te zijn wilt u ermee kunnen werken.

Het probleem met die ID's in het algemeen is trouwens dat er geen centrale registratie en uitgifte van is; iedere kaartmaker kan die zelf kiezen met als gevolg dat dubbele ID's wel vaker voorkomen.

Gelukkig is dit met JaVaWa GMTK eenvoudig aan te passen, zodat het mogelijk is om toch meerdere kaarten van bovenstaande bron (en andere) te gebruiken.

Na het selecteren van de kaart vult u het gewenste nieuwe ID en de namen die u in MapSource/BaseCamp resp. het toestel wilt terugzien.

Ook kunt u hier een andere mapnaam opgeven; beslist aan te raden als u meerdere OpenStreetMap kaarten wilt installeren die dezelfde standaard map willen gebruiken.

JaVaWa GMTK controleert of er geen conflicten optreden met de andere ge´nstalleerde kaarten.

Bij betaalde kaarten die meestal met een ontgrendelcode werken resulteert het aanpassen van het kaart ID in een vergrendelde kaart, aangezien de ontgrendelcode gekoppeld is aan dit ID. Om die reden biedt JaVaWa GMTK deze optie alleen bij gratis/open source kaarten.

Over JaVaWa GMTK


Waar staan de letters "GMTK" voor?
Er is niet ÚÚn specifieke betekenis, maar deze kan zijn, afhankelijk van waar het programma voor gebruikt wordt: "Garmin Map Tool Kit", "Garmin Migration Tool Kit" of "Garmin Map Transfer Kit". Uiteraard staat Garmin het niet toe dat haar naam in producten van derden gebruikt wordt, vandaar dan maar een afkorting.

Artikel toegevoegd op: 15-06-2011